OVK

Vi utför OVK- Obligatorisk ventilationskontroll

Vad är OVK?

Obligatorisk ventilationskontroll är en lagstadgad kontroll som ska genomföras för att säkerställa att ventilationen i er fastighet fungerar som tänkt och att människor som bor eller vistas där andas bra luft. OVK ska genomföras med regelbundet tidsintervall beroende på typ av byggnad och ventilation.

Hur ofta ska OVK göras?

Förskolor, skolor – 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, FT-&FTX-ventilation – 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader, S-, F-, & FX-ventilation – 6 år
Vi är medlemmar i branschorganisationen Funktionskontrollanterna i Sverige – FUNKIS
Ring oss för med information eller tidsbokning!

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/